הלכה ברורה על סדר השו"ע | א'

 

שיעורים בהלכה על סדר השולחן ערוך,

על פי הספר "הלכה ברורה"

חלק א – מסימן א' – עד סימן מ"ה

הלכות הנהגת אדם בבוקר

סימן א – דין השכמת הבוקר

סימן ב – דין לבישת בגדים

סימן ג – הנהגת בית הכסא

סימן ד – דיני נטילת ידים

סימן ה – כונת הברכות

סימן ו – דין ברכת אשר יצר ואלהי נשמה ופרושיו

סימן ז – דין לברך ברכת אשר יצר כל היום אחר הטלת מים

 

  הלכות ציצית

סימן ח – הלכות ציצית ועטיפתו

סימן ט – איזה בגדים חיבים בציצית ואיזה פטורים מציצית

סימן י – דיני כנפות הטלית

סימן יא – דיני חוטי הציצית

סימן יב – דברים הפוסלים בציצית

סימן יג – דיני ציצית בשבת

סימן יד – דיני ציצית שעשאן עכו"ם ונשים וטלית שאולה

סימן טו – אם להתיר ציצית מבגד לבגד ודין נקרע הטלית

סימן טז – שעור טלית

סימן יז – מי הם חיבין בציצית

סימן יח – זמן ציצית

סימן יט – זמן ברכת ציצית

סימן כ – דיני לקיחת ומכירת טלית

סימן כא – כדת מה לעשות בציציות שנפסקו ובטליתות ישנים

סימן כב – ברכת שהחיינו על הטלית

סימן כג – דיני ציצית בבית הקברות

סימן כד – הנהגת לבישת הציצית ושכרה וענשה

 

  הלכות תפילין

סימן כה – דיני תפלין בפרטות

סימן כו – דין מי שאין לו אלא תפלה אחת

סימן כז – מקום הנחתן ואפן הנחתן

סימן כח – דיני חליצת התפלין

סימן כט – שלא מברכים בעת שחולצן

סימן ל – זמן הנחתן

סימן לא – דין תפלין בשבת ויום טוב

סימן לב – סדר כתיבת התפלין

סימן לג – דין תקוני התפלין ודין הרצועות

סימן לד – סדר הנחת הפרשיות בתפלין והמהדרים אשר להם ב' זוגות תפלין

סימן לה – דין מנין השטין

סימן לו – דקדוק כתיבתן

סימן לז – זמן הנחת התפלין

סימן לח – מי הם חיבין בתפלין והפטורים

סימן לט – מי הם הכשרים לכתב תפלין ולקנות מהם

סימן מ – דין איך לנהג בקדשת התפלין

סימן מא – הנושא משאוי איך ינהג בתפלין

סימן מב – אם מתר לשנות תפלין של יד לשל ראש

סימן מג – דין איך להתנהג בתפלין בהכנסו לבית הכסא

סימן מד – אסור שנה בתפילין

סימן מה – דין תפילין בבית הקברות ובית המרחץ

 

Print Friendly, PDF & Email

לחצן-הורד-למחשבך-קטגוריה

תגיות

0 תגובות על “הלכה ברורה על סדר השו"ע | א'”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

אורחות צדיקים חלק ב'