ספר מלכים א'

Print Friendly, PDF & Email

לחצן-הורד-למחשבך-קטגוריה

תגיות

2 תגובות על “ספר מלכים א'”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

 1. יהושע מלכה הגיב:

  שלום לרב,
  הרב הזכיר בשיעור את המדרש על שלמה שנטרד ממלכותו והיה מלצר בביתו של מלך בני עמון ושם הכיר את נעמה בתו של המלך, התחתן איתה ונולד לו ממנה רחבעם.
  אני מניח שמעשה זה לא היה בתחילת מלכות שלמה.
  ואם כן השאלה היא כזאת: לאחר מות שלמה מלך רחבעם תחתיו, אני מניח שזה היה מיד.
  בן 41 שנה רחבעם במלכו, שלמה שנפטר באותו הזמן – היה בן 52 שנה, הפרש 11 שנה, ואם כן כיצד יתכן ששלמה נטרד ממלכותו עוד בטרם מלך? שהרי הוא החל למלוך בגיל 12!
  ישר כח על שיעוריך הברורים והמחכימים שנאמרים בשפה ברורה ובנעימה.

  • הרב בועז שלום שליט הרב בועז שלום שליט"א הגיב:

   ליהושע – יישר כח על הערתך המחכימה.
   שאלתך מצוינת, ואכן הלכו בה נמושות וכבר נשאלה בבית המדרש.
   תחילה נציין את מקור הדברים –
   כתב הרמ"ע מפאנו בספרו עשרה מאמרות [מאמר אם כל חי – חלק ג סימן ט]
   "צא ולמד מרות המואביה שלא נתקבלה אלא בשעת עניה ומרודיה של נעמי ואז כתיב ורות דבקה בה דוקא לא בשלוותה כי המר שדי לי מאד וכן מאלף נשים שגייר שלמה לא נתקבלה מכלן להעמיד ממלכת ישראל אלא נעמה העמונית שנשאת לו כשהיה בדלי דלות ולא חזר למלכותו אלא בזכותה ונמצא כתוב באגדה שאותה טבעת ששם המפורש חקוק עליה ונפתה שלמה לאשמדאי ונתנה לו כדאיתא בפרק מי שאחזו דהשליכה לים הגדול אף על גב דהתם אמרו בלעה אפשר דהדר אפקה ושדי לה אי נמי מאי בלעה העלימה מן העולם סוף דבר זימן הקב"ה דג אחד ובלע אותה ושלש שנים נטרד שלמה בעניותו על שעבר ג' לאוין לא ירבה לו נשים וסוסים וזהב ונכשל בכלן ונטרפה דעתו באבדן הטבעת עד שרחם עליו הקב"ה ונזדמן לפני מלך בני עמון ונעשה לו מלצר ראתהו נעמה בתו וחשקה בו ואביה הגלה את שניהם למדבר שמם למען ימותו מיתת עצמם וידו אל תהיה בם וזימנם הקב"ה לשפת הים ואותו הדג עלה לגורלם ומידה של נעמה קבל שלמה תנחומין שנתנה לו הטבעת בקריעת הדג ותחי רוחו ומנדעיה עליה יתוב ואין ספק שלא החמיץ שלמה מצוה רבתי הבאה לידו אלא תכף ומיד שחזר ונשתפה שם גייר אותה ועדיין היו שניהם עניים מרודים וזכתה יותר מרות שנקראת אם המלך סתם כדאיתא בפרק הספינה ונעמה היא אם המשיח לדעת חז"ל ושמה יעיד על נעם ה' אלהינו כשם שנקראת רות על שם שיצא ממנה דוד שרוהו להקב"ה בשירות ותשבחות": עכ"ל.
   מהדברים כאן הקושי גדול יותר, שהרי המדרש כאן מדבר על כך ששלמה נטרד לאחר שהרבה לו נשים סוסים וכסף וזהב, ואם כן מדובר שנים לאחר שהתבסס במלכותו, מה שלא מסתדר עם לידת רחבעם.
   ועוד הקשה בזה בספר נחל עדן בהערה על ספר סדר הדורות [ב"א תתקסד] ע"ש, וסיים "וצריך עיון גדול בדרישה וחקירה".
   בספר "ביאור חדש מהריז"ש" עמ' י"א רוצה לומר שיתכן שמה שכתוב ששלמה מלך ארבעים שנה [ועם 12 שנות ילדותו – ביחד 52], יתכן שמנין זה אינו כולל את השנים שקדמו לזמן שנטרד ממלכותו, וכן את השנים שנטרד, וכך אף דייק מן המקרא "והימים אשר מלך על כל ישראל" משמע רצופים. לפי זה יוצא ששלמה חי הרבה מעל לחמשים ושתיים שנה.
   והרב בן איש חי כתב (נתפרסם בירחון מקבציאל (של אהבת שלום) מכתי"ק) שיש ט"ס באגדה זו ולא היה המעשה עם אשמדאי, אלא בילדותו כשלמד אצל רבו מעשה שדים והזכיר שם של שד ועי"ז נזוק מהשדים שטרדו אותו וכו', וזה היה בחיי דוד אביו. ע"כ.
   רק שדברים אלו לא מסתדרים עם המדרש האומר ששלמה נטרד בעוון שהרבה לו נשים וסוסים וכסף, וכל זה היה בתקופה מאוחרת יותר.
   וה' יאיר עינינו בתורתו לידע האמת.
   בועז שלום

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א