כל הפוסטים שתחת קטגוריה זו: כל ענייני ט"ו בשבט

טו בשבט, הלכות טו בשבט, ענייני טו בשבט, סדר טו בשבט, הלכות ברכות, דיני קדימה בברכות, חג האילנות,

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א