כל הפוסטים שתחת קטגוריה זו: כל ענייני ט"ו בשבט

טו בשבט, הלכות טו בשבט, ענייני טו בשבט, סדר טו בשבט, הלכות ברכות, דיני קדימה בברכות, חג האילנות,

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו ימים נוראים

שלחן ערוך חלק א