כל הפוסטים שתחת קטגוריה זו: כל ענייני שבועות

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א