כל הפוסטים שתחת קטגוריה זו: סדרת השיעורים בספרי מוסר

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א