כל הפוסטים שתחת קטגוריה זו: שיעור בנביא

כל השיעורים שנמסרו על ידי הרב בועז שלום שליט"א על הנ"ך על פי ביאורו של המלבי"ם ומפרשים נוספים.

סליחה, אין פוסטים בקטגוריה זו

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א