כל הפוסטים שתחת קטגוריה זו: דברי הימים א

שיעור בספר דברי הימים א שנמסר על ידי הרב בועז שלום שליט"א על פי ביאורו של המלבי"ם ומפרשים נוספים.

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א