תשובה לאדם וחווה קנסו מיתה לעולם

שלום אדם וחוה כשאכלו מעץ הדעת גרמו מיתה לעולם. קודם לכן – היו אמורים לחיות לעולם. לאחר שאכלו מעץ הדעת ונגרמה מיתה, עדיין הייתה האפשרות שיאכלו מעץ החיים ויישארו בחיים לעולם הם וכל האנושות. במצב כזה היה חשש שלא יהיה להם תיקון, כפי שמבאר הרב דסלר, שלאחר שאדם וחוה התגשמו באכילת עה\"ד, מכאן ואילך יוכלו לראות באור פני מלך חיים רק בהפרד הנשמה מן הגוף הגשמי העכור, ואם כעת יאכלו מעץ החיים יחיו לעולם ולא יבואו לעולם לידי תיקון.  

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א