תשובה לאדם שענה "ברכו" לאחר פלג המנחה

ההלכה שלימדנו הינה מתוך הילקו"י הל' שבת סי' רס"א, ושם נפסק שאם אדם ענה ברכו הגם שהציבור מתפלל בפלג המנחה, והגם שהתכוון במפורש שלא לקבל שבת, לא מועיל לו הדבר, וקיבל שבת בעל כרחו.
אם השאלה היא מה עליו לעשות כעת?
התשובה היא שיעשה התרת נדרים על קבלת השבת וכך יהיה מותר בעשיית מלאכה.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א