תשובה לאיסור תחום שבת בספר מלכים

שלום
הריטב"א מסביר ש'שבת' אין מובנו יום שבת, אלא שבוע. כמו "ראשון בשבת" ועוד מקומות רבים ששבת משמעותו שבוע.
ואם כן מי שהיה קרוב – יתכן והיה מקביל בשבת, אך מי שהיה רחוק היה מקביל פני רבו באמצע השבוע.
 

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א