תשובה לאשה שראתה חוטי ציצית ברח' האם צריכה להרים?

מותר לאשה להתכופף כשעושה את זה בצניעות, בדרך ישיבה ולא בדרך כפיפת הגב בלבד. אמנם חוטי הציצית אינם טעונים גניזה, אך אין להותיר אותם בבזיון במקום שידרכו עליהם, אלא מן הדין יש להשליכם לאשפה כשהם בתוך שקית ועדיף שתי שקיות.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א