תשובה לבן איש חי אדם בחירי יכול לפגוע באחר

לעידן שלום,
אכן סוגיא זו במחלוקת גדולה נתונה. דעת האוה"ח [הוא מקור הדברים הנ"ל] ודעת הרד"ק ועוד ראשונים – שיש כח ביד בעל בחירה להזיק גם על מי שלא נגזר עליו.
אך מאידך דעת הגר"א ועוד – שאין אדם שמסוגל לפגוע בכהוא-זה במי שלא נגזר עליו, ואין הדבר תלוי כלל בבחירתו החופשית.
ומגדולי המשגיחים של הדור האחרון אומרים שמקובלנו כהגר"א.
בכל אופן הגר"ח פרידלנדר בספר אמונה והשגחה, אמונה ובחירה עוסק רבות בשאלה זו, ומיישב את הסתירה בין השיטות.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א