תשובה לגלות מצרים הייתה 430 שנה?

שלום
אכן שאלתך מצוינת, וכיוונת לשאלת התוספות במסכת שבת [דף י:] בשם סדר עולם, כי שתי יציאות מחרן היו. בפעם הראשונה כשהיה בן שבעים, ואז הלך איתו לוט ונשבה, ואז אברהם כבש את המלכים, ומיד היתה ברית בין הבתרים.
אחר כך חזר לחרן ושהה שם חמש שנים ויצא שוב. ועל אותה יציאה אומר הכתוב: "ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן". וכן מתרץ הרמב״ן. [ועי' בית ישראל קמא פ' לך לך שמביא רמז לכך מן הכתובים].

 
 
 

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א