תשובה להאם הרב ילמד את אגרות הרמב"ם ומורה נבוכים?

לדוד שלום
מנהגנו בס"ד ללמוד ספר מראשיתו ועד סופו, ללא הפסקות. וכך בל"נ נעשה גם במכתב מאליהו.
בנוגע לאגרות הרמב"ם – לענ"ד אין ביקוש לזה אצל הלומדים כמו למכתב מאליהו, שמהכניסות באתר ניתן ללמוד שהוא מן השיעורים המבוקשים ביותר. יתכן ובס"ד נלמד בעתיד גם את אגרות הרמב"ם וח' פרקים ואולי בעתיד גם את המו"נ בל"נ.
תודה ויישר כח!

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א