תשובה להאם יצחק הכיר ביעקב כשבירכו?

לנהוראי שלום
איני מכיר פירוש שאומר שיצחק ידע וזיהה בעת הברכות שזה יעקב. 
אולי הנך מתכווין למה שיש חלק מהמפרשים הסוברים שיצחק ידע שעשיו רשע, שזה דבר שכידוע נחלקו בו גדולי עולם האם באמת עשיו הצליח להונות את יצחק או שיצחק הכירו ורק אחז לחנכו בדרך זו.
אשמח לשמוע מקור למה שכתבת

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א