תשובה להאם יש מקור ברבותינו לענין ה"חמסה"?

שער ראובן כמיל בסוף הספר בהערה

עיין בספר עלי הדס – מנהגי תונס, לרבי דוד סטבון הי"ו (עמוד 285).

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א