תשובה להאם לעקור עץ מאכל לשם מצוה?

לשאול שלום,
יש צורך בפרטים נוספים כדי להבין את המצב – מדוע ברור לך שצריך למנות שנות ערלה מחדש? כיצד העבירו את העץ?

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א