תשובה להאם לקנות ספר הלכה ברורה' של הרב דוד יוסף:

שלום
הרב דוד יוסף אינו חולק על אביו, וספר הלכה ברורה מבוסס על פסקיו של הגר"ע יוסף זלה"ה, וכן די מתואם עם הילקוט יוסף.
אולי אתה מתכוין לרב יעקב יוסף זצ"ל שאכן חלק על אביו בכמה עניינים כדרכה של תורה.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א