תשובה להאם לשלוח ילדה בת 8 לשון אצל חברה?

שלום
אין לתת לילדים בגיל הזה לישון אצל חברים / חברות. הבעיות שיש הן רבות, ואין כאן המקום לפרט.
לעצם הענין ההלכתי – יתכן ויש כאן בעיה של יחוד, כשבני הבית ישנים ואחד מבני המשפחה יכול לקום וכו'.
אך לעולם לא זה יהיה הטיעון כלפי הילד!
הדגשנו כמה פעמים בשיחותינו על חינוך ילדים שיש למעט למינימום את האיסור על דברים מסוימים "מסיבות הלכתיות". הדבר גורם לילד שיחוש שההלכה זה משהו "מכביד" שתובע ממנו כל הזמן "קרבנות", ויביא אותו לשנוא דברים שבקדושה. יצרנו התניה שלילית.
אנו נאמר לו שיש הרבה בעיות עם זה, ואנחנו מתנגדים. לא נקשר זאת להלכה.
מעבר לכך שכאשר אנו מערבים את ההלכה יכול הילד הבוגר יותר לומר לך "שאלתי את הרב פלוני והוא אמר לי שאין בעיה", ואז אתה כהורה בבעיה…
 

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א