תשובה להאם מותר לשתות מיץ ענבים בסעודה המפסקת של תשעה באב?

שלום
מדין הגמרא מותר לשתות בסעודה המפסקת "יין מגתו" ומיץ ענבים הוא בכלל ההגדרה הזו.
עם כל זה מרן פסק בשו"ע בהלכות תשעה באב ושאר תעניות [סימן תקנב סעיף א-ב]:

"ערב תשעה באב לא יאכל אדם בסעודה המפסקת, שאוכלה אחר חצות, בשר, ולא ישתה יין… ואפילו יין מגתו דהיינו שאין לו יותר משלשה ימים, נהגו לאסור". 

וכן פסקו האחרונים, וכ"כ הרב מאזוז והרב רצאבי בשו"ע המקוצר ועוד.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א