תשובה להילדים מדליקים נרות חנוכה?

שלום
אין בעיה שהילדים ידליקו, ואין בעיה להדליק בנוסף לנר בחוץ גם על שלחנו, רק שהילדים לא יברכו.
אפשר שישמעו את ההדלקה מהאבא ויאמר להם שמכוין גם עליהם וילכו להדליק מיד חנוכיות משלהם.
אם בכל אופן הם יתעקשו לברך אין לריב איתם על זה, בפרט כשלא הגיעו לגיל חינוך.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א