תשובה להלכות כשרות המטבח

שלום

  1. בנוגע למיקרוגל – ניתן לחמם [לא לבשל!] במיקרוגל גם אם אינו נקי או כשר, אם אנו עוטפים את האוכל היטב בשקית. [מומלץ שקית עמידה למיקרוגל מטעמי בריאות].
  2. ניתן להשתמש בסבון וסקוצ' גם אם אינם כשרים. הטעם הוא מפני יש שם סבון הפוגם, וכן הרחיצה מתבצעת בד"כ בצונן. עם כל זה ראוי להקפיד גם בזה על כשרות וכן על הפרדה בין בשרי לחלבי.
  3. הבעיה בהנחה של כלים בשריים / חלביים בכיור אחד היא מפני שלפעמים שוטפים כלים במים חמים, והכלי הנשטף הוא בשרי, ושוטפים אותו לתוך כלי חלבי, או להיפך, ונכנסים לחשש של בישול בשר בחלב. 
  4. עם כל זה יש מקום להתיר לרוחצן זה אחר זה, בשרי וחלבי. לדעת הגר"מ פיינשטיין [אגרות משה חיו"ד ח"א סימן מ"ב] רק אם יש רשתות נפרדות ע"ג הכיור בעת הרחיצה, ולדעת הילקו"י אף בלא רשתות. הרב מנחת יצחק וייס מחמיר בזה. ולכן ראוי לכל אדם להשתדל שיהיו לו ב' כיורים בביתו, חלבי ובשרי.
Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א