תשובה להשכבה לנפטר שלא ביום השנה

ליוסף שלום
אין צורך להרבות בהשכבות. עיקר תועלת ההשכבה היא בתרומה לצדקה שנותנים לעילוי נשמת הנפטר. השכבה בעלמא – תועלתה מועטת אם בכלל.
אם באמת חפצך גדול להועיל לאביך – קבל על עצמך ללמוד שתי משניות בסיום התפילה. מעלת לימוד המשנה גדולה ונשגבה לעילוי נשמת הנפטר, כפי שתוכל לראות בדברים שריכזנו כאן.
בנוגע לקדיש – אין מניעה להמשיך לומר קדיש כל החיים. עם כל זה אחזור ואדגיש – את שהבאנו גם שם:
כתב בספר ״יוסף אומץ״ על ענין התפילות והקדישים:
״אכן תיקון זה אינו אלא לעמי הארצות, אבל – לימוד התורה מועיל שבעתיים מכל התפילה. ועל ידי זה מכניסים המת לגן עדן".

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א