תשובה לחגורה נושאת מפתח במקום ללא ערוב

שלום
אכן זה המפתח שדנו לגביו הפוסקים, ואמנם הגרי"ש אלישיב התיר, אך הגר"ע נוקט לאיסור כדעת מרן השו"ע. ועי' בשות מעין אומר ח"ב סי' לו עמ' ש"ה, שהראו לרב כזאת חגורה ולא הסכים להתיר.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א