תשובה לטיפים ועצות לקראת לימוד הגמרא

לסתיו שלום
אברך אותך בברכה והצלחה וסייעתא דשמיא בלימוד ובכל מעשיך!
העצה הטובה ביותר שאני יכול להציע לך – התמדה. יגעת ומצאת – תאמין. כל שאר העצות ללא עצה זו – אינן שוות כלום.
לא להפסיד שום שיעור, לא לאחר ולא לבזבז את הזמן. פשוט לשמור על קביעות והתמדה. אתה תראה הצלחה גדולה בדרך הזו.
עוד דבר – פעמים רבות בתחילת הסוגיא יש חושך גדול, ואי בהירות. לא להשבר מזה, לאחר פרק זמן הדברים מתבהרים והסוגיה מאירה.
ברכה והצלחה!

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א