תשובה לט' באב לבנות בנות 10-11

למנהג הספרדים ילדים פחות מגיל בר / בת מצוה אינם צריכים לצום כלל אפילו לשעות בצומות על החורבן. [להבדיל מיוה"כ]. אנו מצפים לבנין ביהמ"ק במהרה בימינו, ואין לנו ענין להרגילם לדבר שאנו מצפים שלא נצטרך לו.
עצה חינוכית – כשילד אומר שהוא "רוצה לצום את כל הצום" מיד זה מעורר התנגדות של ההורים, וזו טעות, מפני שזה מעודד אותו לעשות דוקא. 
כשילד אומר דבר כזה צריך לומר לו – למה לא? תצום כמה שתרצה, גם יומיים… רק אם תרצה לאכול – יש כאן אוכל – ולשים לו בצד אוכל אם ירצה לשבור את הצום. המציאות מוכיחה שמהר מאד הוא ישבור את הצום… [ואין צורך באמצע לשאול אתה לא רעב? אתה לא צמא? הוא לא "בשטח" והוא לא ימות מצמא או רעב, המנגנון הפנימי שלו ידרוש זאת כשהוא יהיה מוכרח].
 

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א