תשובה למגן תפילין של יד

שלום
אין בעיה במגן זה, ויש לו יתרון בכך שהוא אינו מכסה את כל התפילין אלא רק את החלק העליון.
מכל מקום לכתחילה יש להסירו מעל התפילין בעת הברכה ככל דבר כיסוי, וניתן להחזירו בסיום הנחת תפילין של ראש.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א