תשובה למדוע לא מתפללים באור שמאיר קודם הנץ שבלוח?

שלום
הנץ הוא הזמן שבו השמש מתחילה להיראות בחלקה ולבלוט מעבר לאופק בצד מזרח. קודם לכן יש זהרורי חמה, אך אין די בהם כדי לקבוע שהנץ היום. רק כשנראה את גוף השמש בחלקו יוצא מצד מזרח. [ישנו 'הנץ האסטרונומי' (שלדעת הילקו"י הוא הקובע, בניגוד לדעת ה'הלכה ברורה' לגר"ד יוסף) והוא הנץ ע"פ חישובים אסטרו' בניקוי ההרים שבאופק, והוא אכן מוקדם מספר דקות לכדור השמש בעצמו].
שיטת ר' ניסים כדורי המוכרת כשיטת "מעשה ניסים" נוקטת שעלות השחר מוקדם להנץ 90 דקות, כבא"ח, ולא כחולקים שהם רוה"פ הנוקטים שעה"ש מוקדם ב-72 דקות לנץ. כך שאינו ענין לכאן, שלא נחלק בענין הנץ.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א