תשובה למותר להתחתן בעשרת ימי תשובה?

שלום
לפי מנהג הספרדים אין איסור לקבוע חתונה בעשי"ת, ומכ"ש בין כיפור לסוכות. [שו"ת יחו"ד ח"א סי' מח, ילקו"י שובע שמחות פ"ב ה"ב].
בין פוסקי האשכנזים חלוקות הדעות, המט"א והגר"י עמדין וקיצשו"ע כתבו שאין לערוך נישואין בעשי"ת בשל אימת הדין, ומאידך בשו"ת מלמד להועיל, ובשו"ת הגר"ע הילדהייסמר והחזו"א מקילין. ויש שכתבו שאדרבא, חתן נמחלין עוונתיו, ונישואין הם זכות נוספת ליום הדין.
ובפרט בדורנו שכל איחור בנישואין גורם להרהורי עבירה, והגרב"צ פעם התבטא שפעם זה היה הרהורי עבירה, היום זה עבירה ממש, וכתב שמן הדין בדור שלנו מותר להתחתן גם בתשעה באב…
 
בעולם הישיבות מתנגדים לכך מסיבה נוספת – מפני שזה זמן של עליה בישיבה, ויציאה לחתונה גורמת קירור וירידה והחלשת סדר שלישי וקימה מאוחרת למחרת וכו'.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א