תשובה למי הוא ה"אני" בעצם?

שלום
האדם מורכב מנפש רוח ונשמה. בספרים הקדושים בואר בהרחבה ההבדל ביניהם, מה כל אחד פועל, וכיצד הם מתחברים. גם אני במשנת הגלגולים הרחבתי בנושא.
באופן כללי – האדם הוא הנשמה, הנפש הוא החלק המגושם יחסית – היא בדם, ויש אותה גם לבע"ח וגוים, אך ברמה נמוכה יותר. הרוח ממצעת ומחברת בין הנפש לנשמה. זה באופן מאד כללי, היות ולאריז"ל יש תפיסה שונה בענין, וכפי שציינתי בספרי.
האדם עצמו – הוא מכלול החלקים הרוחניים שבו – יקומו לתחיית המתים כפי מה שתיקנו מתוך המכלול. כך שיתכן שנשמה אחת תתחלק לניצוצות רבים, וכל גוף יקום עם החלקים שתיקן. כך מקובלנו מהאריז"ל ע"פ הזוהר.  גם בזה הרחבתי בספרי, והבאתי דעות נוספות.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א