תשובה לעד איזה גיל מותר לאב לקלח או להלביש את בתו?

כתב בספר 'ילדים כהלכה' [מונצייר] שמותר לאב לקלח את בתו עד שתגיע לגיל שבו כבר גופה מתפתח או עד שמתביישת לעמוד לפני ללא בגדים.
ויש שכתבו שמותר עד גיל שלש שנים.
כמו כן מותר לאב לחתל את בתו הקטנה אם ישתדל שלא להסתכל במקומות המוצנעים, והוא הדין למקלחת שהזכרנו קודם.
בנוגע לטפח באשה ערוה שאי אפשר לקרוא ק"ש כנגדו – בבתו זה מגיל אחד עשרה, ובבת שאינה שלו – מגיל שלש. [חזו"א וילקו"י].

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א