תשובה לקידוש ה' יומיומי

שלום
מה שנראה לומר שיש להבחין בשני דברים – א. קושי הנסיון. ב. מה האדם איבד בעקבות העמידה בנסיון.
בענין קושי הנסיון – אין ספק שנסיון יומיומי ללא גבול – קשה יותר. אך מאידך האדם לא איבד הרבה – אז לא ראה ראיה אסורה, אז לא אכל חזיר. אין לו הפסד גדול.
לעומת זאת – במסירות נפש על קידוש השם – האדם אמנם עשה מעשה שנסיונו באופן יחסי קל יותר, אך בכל זאת שים לב מה הוא איבד – את חייו!! הוא היה אמור לחיות עוד חמישים שנה, וכעת הוא ויתר על חמשים שנות חיים! בשל כן מגיע שכר כל כך עצום – שאין כל מלאך ובריה יכולים לעמוד במחיצתם.
בנוגע לתשובתך – יישר כח על החשיבה המקורית, אך לענ"ד קצת דוחק שכל המעלה זה רק מצד הצאצאים. ולשיטתך מי שנהרג על קידוש השם ולא היה נשוי או שלא היו לא ילדים – אין את כל המעלה הזאת??

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א