תשובה לקריאת שמע בלי תפילין

לעידן שלום
הסיפור המוזכר היה דברים שאמר הרב פינקוס, שהקדים ואמר שהגם שהמשגיחים בישיבות לא יאהבו את מה שהוא יאמר, בכל זאת הוא יזכיר זאת. ואז אמר שהבחור הנ"ל לא התרגש מהמשגיח ונשאר לישון, ובכל זאת הוא קם מתוך יר"ש וקורא ק"ש, לא בשביל המשגיח ולא בשביל אף אחד, רק מתוך יראת ה', הרי זה קידש את השם. 
ושלא יובן לא נכון, על החלק השלילי שבמעשיו – אי קימה לתפילה בישיבה, ואיחור זמן תפילה וכו' הוא יתן את הדין, הרב רק נתן נקודת מבט חיובית על המעשה של הבחור.
ולהלכה – לקרוא ק"ש מדובר רק בהקדמת נטילת ידים וברכות התורה.
בענין ק"ש בלא תפילין – הגם שלכאורה הוא בגדר מעיד עדות שקר שאומר וקשרתם וכו' ואינו קושר, בכ"ז כיון שעתיד לקשור ולהניח תפילין זה מותר. 

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א