תשובה לרחצה במקלחת ביתית ביום טוב

שלום
אכן שאלתך בנוגע למקלחת השווה לכל נפש – שאלה טובה, וכבר קדמך בספר שמירת שבת כהלכתה פי"ד הערה כ"א.
בנוגע לגרם הבישול – להלכה אנו נוקטים שהדבר אסור. הגרי"ש אלישיב חושש במים הללו שהם התחממו ביו"ט בדוד [שנכנסו קרים לדוד כשהוציא והשתמש בחמים] אבל בפועל ישתמש בהם לאחר היו"ט, ונמצא שמכין מיו"ט לחול.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א