תשובה לשאלה בענין שקר וצניעות

שלום

  1. תמיד עדיף להמנע משקר גלוי, ולומר דבר המשתמע לתרי אנפי. דבר נוסף – יתכן והמזוזות שיקנה בת"א יהיו מגורם שאינו מוסמך, ויש לפקפק בכשרותם, שהרי אדם זה אינו בקי במזוזות ולא ידע להבחין האם מה שמוכרים לו אכן כשר. עדיף היה למצוא תירוץ מדוע בעלך לא יכול להגיע ולהתקין את המזוזות, ולקנות לו בנתיבות, ולשלוח אותן לביתו בת"א.
  2. בנוגע לשינה אצל חבירה – כתבתי על זה כאן, ואין מה לעשות גם אם הילדה התאכזבה, רצוי אולי לפצות אותה במשהו אחר, אך לא כדאי לקחת סיכונים וד"ל.
Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א