תשובה לשימוש בטבלאות/פרטים מעבודה קודמת

שלום
נושא זה הינו נושא הלכתי אותו יש לשאול דיין בפועל, הבקי בדיני ממונות הנהוגים היום.
הפניתי שאלה זו להרה"ג הרב הלל הלוי אב"ד אלעד, והוא השיב שאם אין תנאי מפורש עם בעה"ב שאינך יכול ליטול את הסקיצות והם נותרים בבעלותו, אזי מותר לך להשתמש בהם מב' טעמים, הן משום שבד"כ זכויות היוצר הם של היוצר, הגם שעשה עבודה עבור אדם אחר, כדוגמת גרפיקאי שעשה תבנית מסוימת כמודעה עבור לקוח ששילם עליה, וכעת יכול להשתמש באותה התבנית והרקע ללקוח אחר.
והטעם הנוסף הוא מפני שהידע הינו שלך, ובאפשרותך לעשות זאת שוב, ובשימושך בסקיצות הללו אינך מחסרו מאומה, נמצא שזה נהנה וזה לא חסר, ולכן הדבר מותר.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א