תשובה לשיפוץ בניין בט' באב

שלום
ודאי שרצוי לבקש מהקבלן שלא יתחיל בעבודות ביום צום ט' באב. אם הקבלן ישמע לנו, הנה מה טוב. אם לא, ויתעקש לעבוד בתשעה באב, ואתם עלולים להפסיד את השיפוץ בגלל הדחיה, יש מקום להקל בשל שנחשב ל"דבר האבד", ומלאכת דבר האבד מותרת בט' באב.
בכל אופן יש גם להבחין בין שיפוץ בפועל והנחת הפיגומים בלבד, שזה רק הכנה לשיפוץ, ולא השיפוץ עצמו.
 

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א