תשובה לשעון שבת

לעידן שלום
התשובה היא פשוטה. גרם כיבוי אסור. אני משנה מצב קיים של דולק – ועל ידי גרמא גורם לכיבוי
לעומת זאת בהמשך מצב קיים איני גורם לכיבוי, אלא רק דואג שלא יבוא משהו חיצוני וישנה את המצב הקיים – שהנר דולק.
דומה הדבר כפי שמבאר הגרש"ז אוירבך לאדם שבביתו חלון שממנו נושבת רוח הגורמת לנר להגיע למצב של כיבוי, ורגע קודם – האדם סוגר את חלון ומביא להמשך בעירת הנר. האם הוא הדליק משהו? ודאי שלא. הוא רק המשיך מצב קיים והסיר מונע, שאת הפעולה הוא לא פעל בנר כלל, אלא רק בגורם חיצון שרצה לכבות את הנר, ואותו הוא הרחיק.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א