תשובה לתיקונים באתר

שלם
תודה על הערותיך.
על מכתב מאליהו ח"א עמודים 121-135 טרם מסרנו, זה יסופח בעתיד לימים נוראים.
עמ' 303 – כיון שמדובר בקטע קצר, הוא סופח לסוף השיעור שלפניו.
עמודים 316-320 – נמסר כהמשך ליחוד ה' חלק א', וצורף כקובץ אחד ארוך. כאן
בחלק ג' – השיעורים יסודרו.
תודה

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א