תשובה לתפילין בלחש

הנוהגים לברך על התפילין בלחש עושים כן מפני שבאותו הזמן אחרים גם כן מניחים תפילין ויש חשש שמתוך אי שימת לב יענו אמן על ברכתם ויהיה בדבר הפסק.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו חלק ד'

שלחן ערוך חלק א