שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהאדם שדיבר לאחר שהמקדש טעם מהיין – מה דינו?
עידן asked 2 שנים ago

בס\"ד שלום לרב בועז היקר!

הרב אמר שאם אדם שמע את המקדש מברך על הקידוש ודיבר לאחר שהמקדש טעם מהיין (בעוד שהוא עצמו לא טעם) יש ספק אם יצא ידי חובה ולכן העצה היא שלא ישתה מהיין. השאלה היא מה יעשה אם הוא רוצה לשתות יין בסעודה? האם זה לא מכניס אותו לברכה שאינה צריכה? הרי אם הוא היה שותה מהיין יצא ידי חובה לחלק מהשיטות וכך הוא גם פוטר עצמו מלברך על יין שישתה בסעודה. אם קיימא לן שסב"ל, מדוע לא עדיף שישתה וכך יפטור עצמו לפחות לדעת חלק מהפוסקים מברכה על יין בתוך הסעודה?

תודה!

Print Friendly, PDF & Email
1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

כיון שההלכה היא שמי שלא שתה מן היין בעת הקידוש – צריך לברך על היין בעת הסעודה, עליו יהיה לברך בפה"ג על היין שישתה בסעודתו כמובא במשנ"ב [שו"ע סי' רע"ב ה"ב].
ואם השאלה היא – הרי יתכן והוא מברך ברכה לבטלה – על הצד שיצא יד"ח מהמקדש?
התשובה היא שאדרבה – עדיף שלא ישתה בעת הקידוש ולא ייכנס לספק הזה, שכעת בודאות יברך על היין שבתוך הסעודה כדין מי ששמע קידוש ואפילו התכוון לצאת וגם לא דיבר – אך לא שתה מן היין, שמברך על היין שבתוך הסעודה כפי שכתבתי לעיל.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו ימים נוראים

שלחן ערוך חלק א