שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהאדם שמתפלל יחיד, האם עונה אמן בברוך שאמר?
אנונימי asked 2 שנים ago

שלום לרב בועז שלום שליט"א
יש לי שאלה בהלכה
אדם שמתפלל יחיד, האם עונה אמן בברוך שאמר? [מלך מהולל בתשבחות "אמן"]

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

ברוך שאמר אינו מסתיים באמן, וודאי כוונתכם ל'ישתבח'. בישתבח עונה אמן בכל אופן על ברכת עצמו, היות וסיים סדרה של ברכות, והכלל שתמיד כשמסיים סדרה של ברכות עונה אמן בסוף, כדוגמת בונה ירושלים בברכהמ"ז, ושים שלום בשמו"ע, ומלך מהולל בתשבחות בהלל, ושומר עמו ישראל לעד בברכות ק"ש בערבית וכל כיוצ"ב.
אין הדבר תלוי כלל בציבור.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

5 + 0 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א