שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהאדם שענה "ברכו" לאחר פלג המנחה
עידן asked 2 שנים ago

בס"ד
מה יעשה אדם שענה "ברכו" למניין שלאחר פלג המנחה בערב שבת, אך הוא עצמו לא התכווין להכניס שבת ובדעתו היה ליסוע להתארח בשבת.
האם יש מצבים בהם יש אפשרות לעשות מלאכה לאחר עניית ברכו במצב שלא התכווין להכניס שבת?

Print Friendly, PDF & Email
1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

ההלכה שלימדנו הינה מתוך הילקו"י הל' שבת סי' רס"א, ושם נפסק שאם אדם ענה ברכו הגם שהציבור מתפלל בפלג המנחה, והגם שהתכוון במפורש שלא לקבל שבת, לא מועיל לו הדבר, וקיבל שבת בעל כרחו.
אם השאלה היא מה עליו לעשות כעת?
התשובה היא שיעשה התרת נדרים על קבלת השבת וכך יהיה מותר בעשיית מלאכה.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו ימים נוראים

שלחן ערוך חלק א