שאל את הרב – השאלותקטגוריה: תנ"ךאיסור תחום שבת בספר מלכים
ק asked 2 חודשים ago

שלום הרב,
בהפטרה של פרשת וירא (מלכים ב' ד') מסופר על האישה השונמית משונם, ששאלו אותה "מדוע את הולכת  אליו היום לא חודש ולא שבת",
מכאן רואים שבשבת היו רגילים ללכת לנביא מהיישוב שונם ועד הר הכרמל. (שנמצאים בין שתי נחלות שונות) והמרחק הוא כ30 ק"מ ,
אך מה עם איסור תחומין שדבר? והרי הירושלמי וכן שיטת הרמב"ם שתחומין עד 12 מיל זה מדאור'.

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 חודשים ago

שלום
הריטב"א מסביר ש'שבת' אין מובנו יום שבת, אלא שבוע. כמו "ראשון בשבת" ועוד מקומות רבים ששבת משמעותו שבוע.
ואם כן מי שהיה קרוב – יתכן והיה מקביל בשבת, אך מי שהיה רחוק היה מקביל פני רבו באמצע השבוע.
 

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

13 + 20 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א