שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהאשה שראתה חוטי ציצית ברח' האם צריכה להרים?
אסתר asked 2 שנים ago

או שמטעמי צניעות לא כדאי?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

מותר לאשה להתכופף כשעושה את זה בצניעות, בדרך ישיבה ולא בדרך כפיפת הגב בלבד. אמנם חוטי הציצית אינם טעונים גניזה, אך אין להותיר אותם בבזיון במקום שידרכו עליהם, אלא מן הדין יש להשליכם לאשפה כשהם בתוך שקית ועדיף שתי שקיות.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

8 + 12 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א