שאל את הרב – השאלותבן איש חי אדם בחירי יכול לפגוע באחר
עידן asked 7 חודשים ago

בס"ד
שלום כב' הרב!
באחד השיעורים של הרב, הרב הביא את הבן איש חי בנוגע לזה שראובן המליץ לאחים להשליך יוסף אל הבור כי נחשים ועקרבים שאינם בחיריים נתונים ביד ה' ואין הם יכולים לפגוע באדם אחר אם הקב"ה לא גזר זאת.
לעומת זה אדם בחירי יכול לפגוע באחר גם אם ה' לא גזר זאת!
איך זה מסתדר עם השגחה פרטית ושאין אדם נוקף אצבעו מלמטה והכל בגזירת מלך?
איך זה מסתדר עם ההגיון האם ה' חלילה יעשה או יתיר עוול ולא במשפט?
מה המקור בבן איש חי ועל מה הוא מסתמך?
תודה רבה וסליחה על אורך השאלה.

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 7 חודשים ago

לעידן שלום,
אכן סוגיא זו במחלוקת גדולה נתונה. דעת האוה"ח [הוא מקור הדברים הנ"ל] ודעת הרד"ק ועוד ראשונים – שיש כח ביד בעל בחירה להזיק גם על מי שלא נגזר עליו.
אך מאידך דעת הגר"א ועוד – שאין אדם שמסוגל לפגוע בכהוא-זה במי שלא נגזר עליו, ואין הדבר תלוי כלל בבחירתו החופשית.
ומגדולי המשגיחים של הדור האחרון אומרים שמקובלנו כהגר"א.
בכל אופן הגר"ח פרידלנדר בספר אמונה והשגחה, אמונה ובחירה עוסק רבות בשאלה זו, ומיישב את הסתירה בין השיטות.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

9 + 0 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א