שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהבנוגע לפרשת זכור:
סתיו asked 7 חודשים ago

שלום לרב:
לצערי בקריאת פרשת זכור שמעתי מחזן שלא מבטא כהוגן את הקריאה של זכור, אז שאלתי האם אני יכול
מבחינה הלכתית לקורא את פרשת זכור שהספר תורה עצמו בתוך ההיכל (מתי שאני יגלול את הפרשה הבאה ביום שישי בצהרים), לעצמי (לא להוציא את הספר לבימה). וכך אני יצא ידי חובה כי אני קורא כהוגן?

Print Friendly, PDF & Email
1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 7 חודשים ago

שלום
נחלקו הפוסקים האם המצוות עשה בקריאת זכור היא דוקא במנין ובס"ת, או די רק בס"ת, או שמספיק אפילו חומש.
ולכן אם תקרא בס"ת כשר בטעמים בלא ברכה, זה מספיק לדעת המשנ"ב וכ"פ בשו"ת בנין שלמה סי' נד.
אין צורך להוציא את הספר מההיכל, הגם שמעיקר הדין יש לומר שאין מניעה אף להוציאו.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו ימים נוראים

שלחן ערוך חלק א