שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהברכה על מאכל תימני – "זום"
אנונימי asked 2 שנים ago

שלום לרב שליט"א,
ראיתי שהרב כתב כתשובה לשאלה על ברכת הדייסה, שאם היא מימית, ברכתה "שהכל"
האם הדין כך הוא גם במאכל הנקרא "זום" ? (אם אינני טועה, זהו קמח שמעורב עם מים וחלב)
ובמידה וברכתו היא שהכל, האם כאשר ברכתי עד עתה "מזונות", ברכתי הייתה לבטלה, או שמא בגלל שזה אינו שקר, יצאתי בדיעבד ?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago
  • בשו״ע נפסק ־ [אורח חיים סימן רח סעיף ו] קמח של אחד מחמשת מיני דגן ששלקו (פי' בשלו הרבה) ועירבו במים או בשאר משקין אם היה עבה כדי שיהיה ראוי לאכילה וללועסו (פי' לטחון אותו בפה) מברך בורא מיני מזונות ואחריו על המחיה. ואם היה רך כדי שיהא ראוי לשתיה – מברך עליו שהכל ואחריו בורא נפשות״.
    ועיין במ״ב (ס״ק כ״ב) שכתב בשם האחרונים ־ ״שללועסו״ לאו דוקא, שאפילו אם אינו עב כל כך, כל עוד שאינו רך  ודליל ברמה שיהיה ראוי רק לשתיה, מברך עליו בורא מיני מזונות.
    נמצא שהזום – משקה של בני תימן העשוי מ'לבן'  / שמנת דלילים ומבושלים עם קמח והדרך לשתותו – ברכתו שהכל.
    אולם אם אוכל אותו עם עסיד [במקור 'עציט'] שהוא בלילה עבה מאד של קמח וסולת שברכתו מזונות – הרי הזום המלחלחו נחשב כטפל לו, ומברך על העסיד ופוטר את הזום.
Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

17 + 20 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א