אנונימי asked 3 שנים ago

בס"ד
שלום כבוד הרב היקר.
לאחרונה מטרידה אותי מאוד השאלה מה הם גבולות הבחירה החופשית שניתנה לנו. בספר חובות הלבבות כתוב כי הבחירה מחולקת לשלושה חלקים: לימוד, מחשבה/רצון וחלק שלישי המעשה. כותב שם הרב כי בשניים הראשונים אין הקב"ה מתערב לנו. ואילו בחלק המעשה מתערב הקב"ה. יוצא מזה שלמעשה מבחינה מעשית אין הדברים בידיים שלנו, אלא הבחירה נמצאת רק בחלק המחשבה והרצון. וכך גם מוסברת האפשרות לעשות תשובה – כי הרי המעשה בפועל לדוגמא -רצח, כבר נעשה, אלא שהתיקון הוא בתחום הרצון שנעקר וכך נמחל לאדם. תפישה זו מעניינת ביותר, ואפילו מרגיעה כאשר מבינים שמה שתלוי בי זה המחשבה והרצון שלי. אך מצד שני זה נורא מלחיץ שהמעשה לא בידיים שלי לתפישה זו.
האם יש דעות אחרות בנושא זה? מה דעת רוב חכמי ישראל בעניין? איפה נגמרת הבחירה שלי ואיפה הקב"ה לוקח פיקוד? וחוץ מזה האם הבחירה היא רק בתחום התורה והמצוות? או שמא יש לי בחירה גם בתחומי חול כמו קניית דירה או מזון? וכן האם יש לי בחירה האם להרים את היד כלפי מעלה או לא? וכדומה…
תודה רבה.

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 3 שנים ago

שלום,
כשאנו אומרים שהמעשה לא בבחירה שלנו, האם הכוונה שלא אני החלטתי האם להניח היום תפילין? לא אני החלטתי האם להרים יד על חברי? הרי אם נבין כך – נשללה כל הבחירה החופשית, וממילא הענין של שכר ועונש, שהרי העונש או השכר הם על מעשים בד"כ.
כוונת הדברים היא שהמעשים לא תמיד בידיים שלנו. הרי לא ביד האדם האם לפגוע בחבירו. שהרי אין אדם נוגע במוכן לחבירו כמלא נימה, ואם פגע בו בבחירתו החופשית, אכן הדבר מגיע לחבירו, אך הוא יתן על כך את הדין היות ומגלגלין חובה על ידי חייב.
אדם בוחר להנשא לפלונית, אך דא עקא שהיא מתנגדת, או להיפך, אדם בוחר להיות עשיר, אך זה לא נתון בידיים שלו. אדם רוצה לילך למקום פלוני אך עיכובים מן שמיא מונעים זאת ממנו.
בתחום המעשה אכן לא כל אשר נחפוץ נוכל להוציא לפועל. אך מדובר בעיקר בתחום המניעה, שמשמים מונעים לפעמים מאתנו לעשות דברים שאנו רוצים, אך אין התערבות משמים בתחום העשיה בפועל, דהיינו לחייבנו לעשות דברים שאיננו רוצים. אלא רק יתכן שימנעונו לעשות דברים שאנו כן רוצים.
בענין ישוב השאלה של ידיעה ובחירה – מסרנו בזה הרצאה שלימה בספר איוב תוכל לשמוע זאת בדיסק/באתר בספר איוב פרק יא.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

12 + 4 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א