שאל את הרב – השאלותדעת ר"ת בנוגע לדין מלך
אנונימי asked 2 שנים ago

שמעתי את הוורט הנפלא, בנוגע לפסוק "והשתיה ניתנה כדת אין אונס…" עם דעת רבינו תם שאין המלך יכול לכפות רק חלק מהעם על נושא מסוים, אלא רק את כל העם.

שאלתי היא- מה הסיבה לזה? למה מלך לא יכול לכפות רק על חלק מהעם לעשות משהו?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

שלום
כתב הרא"ש במסכת נדרים (דף כח) שדינא דמלכותא דינא אמת ונכון אך ורק כאשר מדובר ״בדבר שהוא שווה לכל בני המדינה, אבל לא בדבר שאינו שווה, למעט לזה ולרבות לזה״. וכך גם נפסק להלכה, כי החובה לשמוע ל״דינא דמלכותא״ קיימת רק ב״דין שיחקוק אותו המלך לכל, ולא יהיה לאדם אחד בפני עצמו״ (שו״ע חו״מ סי׳ שס״ט סעיף ח׳).
אין כל חובה לציית למלכות שאינה משווה גזירותיה ותקנותיה לכלל האזרחים. ״מדינת פשע״ מסוג שכזה מוגדרת בפי המהרי״ט אלגזי (אבהע״ז, סימן ב,): ״האי לאו דינא דמלכותא, אלא דינא דחמסנותא״.
אגב, זה המקור לרבים הנוקטים שכאן בארץ ישראל אין דינא דמלכותא דינא, שאין המלכות משווה גזירותיה לכלל האזרחים. יש אזרחים סוג א' ויש אזרחים סוג ב' וג', כדוגמת החרדים שהדרישות הדרקוניות מהם בענין החינוך והישיבות לא נדרשו מעולם לדוגמא מהאוניברסיטאות, ובשם ה"חופש האקדמי" הם יכולים להוציא מליונים ומליארדים בלא פיקוח, אך את הישיבות הקדושות מטרטרים בעשרות טפסים ואישורים אינסופיים כדי למנוע תקציבים וכו' וניתן לתת לכך דוגמאות אין סוף.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

7 + 10 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א